Колківська ОТГ
Волинська область, Луцький район

Звіт про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у відділені соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Колківської селищної ради

Дата: 17.06.2024 10:16
Кількість переглядів: 46

Фото без описуНа виконання Постанови КМУ від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», відповідно  до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» Центром надання соціальних послуг Колківської селищної  ради проведено моніторинг та  внутрішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома. Внутрішня оцінка якості проводилась згідно  плану заходів  до 17.06.2024р.

Для ефективного запровадження оцінки якості, наказом директора Центру затверджено склад Комісії по проведенню  моніторингу надання  та внутрішньої  оцінки якості соціальних послуг (далі-Комісія). Комісією визначено соціальні  послуги для проведення оцінки якості, а саме: послугу з догляду вдома. Затверджено план проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості на 2024 рік. Комісія працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг, проводилось анкетування, опитування отримувачів соціальних послуг. Проаналізовано стан якості надання соціальних послуг, визначено напрямки щодо удосконалення та покращення якості надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю; нові форми і методи роботи тощо.

З метою організації комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю в Центрі надання соціальних послуг Колківської селищної ради працюють: відділення соціальної допомоги вдома, відділ соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Станом на 15.05.2024 року чисельність виявлених осіб, які потребують соціального обслуговування  250. Обслужених осіб, які потребують соціального обслуговування Центром становить – 250 громадян, тобто фактично охоплено 100 % громадян, а саме:

- у відділенні соціальної допомоги вдома виявлених 250 громадян, обслужених – 250 громадян;

Найбільша увага в Центрі приділяється розвитку відділення соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є обслуговування людей похилого віку в домашніх умовах.

  В оцінюванні роботи відділення Центру щодо якості надання соціальних послуг взяли участь 92 громадяни з числа отримувачів соціальних послуг.

В ході перевірки застосовувались наступні методи оцінки якості соціальних послуг: спостереження за процесом надання соціальних послуг; консультації з отримувачами соціальних послуг щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів, вивчення звернень отримувачів соціальних послуг, анкетування.

Для проведення оцінки якості соціальних послуг пропонується застосовувати показники якості цих послуг, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, зручність, професійність.                   

Адресність та індивідуальний підхід. Згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних відділення містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, договір про надання соціальної послуги що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги. Індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома складені і узгоджені з кожним отримувачем соціальної послуги (100%). Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги вдома.   

Результативність. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом анкетування, вибіркового опитування отримувачів соціальної послуги, згідно проведеного опитування 98 % опитаних підопічних задоволені соціальними послугами які надаються відділеннями Центру, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались.       

Своєчасність. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається Колківською селищною  радою. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.   Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на рік. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двох сторонньому порядку.  Під час перевірок роботи надавачів соціальних послуг Центру порушень в обслуговуванні не виявлено.

Доступність та відкритість.

Власного приміщення Центр не має, а розташований у приміщенні Колківської селищної ради. Приміщення знаходиться на І поверсі будівлі та обладнане пандусом, що є безперешкодним доступом для відвідувачів з обмеженими можливостями.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги. Під час проведення  моніторингу, згідно проведених опитувань, отримувачі соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників. Згідно з проведеним анкетуванням в цілому отримувачі соціальних послуг задоволені ставленням до них працівників, які надавали послуги. Багато клієнтів висловили свою оцінку роботи соціальних робітників у вигляді подяк .  Працівники Центру застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальних послуг) та з повагою ставляться до національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадять свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Також працівники  Центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (розділ 3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено. Дотримання принципу конфіденційності (100%) – вжиті необхідні заходи щодо захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Соціальні робітники поінформовані щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації. 

Зручність. У відділенні соціальної допомоги вдома директором складено та затверджено графіки проведення виїзних перевірок соціальних робітників.

            Професійність. Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги” із змінами. Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома також відбувається шляхом планових чи позапланових  перевірок роботи соціальних робітників, телефонного опитування, проведення бесід з отримувачами  соціальної послуги догляду вдома.

Оперативні перевірки здійснювалися у випадку надходження звернень з боку отримувачів соціальних послуг, при виникненні конфліктних ситуацій між персоналом й отримувачами соціальної послуги догляду вдома та проводилися з метою перевірки відомостей про порушення та урегулювання конфліктних ситуацій між учасниками процесу надання соціальної послуги.

            Звернення у передбачені законодавством терміни розглянуто, урегулювано та задоволено.

 

Оцінка кількісних показників надання соціальних послуг

Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Зручність

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

 

                   Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус

 

«добре»

 

«задовільно»

 

«незадовільно»

 

Рекомендації для роботи. Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню –«Добре».

Незважаючи на узагальнений статус «добре» плануються  заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості надання соціальних послуг за наступними напрямками:

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з інвалідністю, з метою надання їм необхідної допомоги;

- продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальні послуги;

- проводити роботу щодо розширення переліку соціальних послуг

- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців Колківської ТГ з питань роботи відділень  Центру надання соціальних послуг;

- своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг в частині їх перегляду;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення  якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

- проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;

-  в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази Центру в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, взуттям, тощо.

           

 

 

 

 

Директор Центру надання

соціальних послуг                                                                                      Наталія ВОЙЧУК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь