A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колківська ОТГ
Волинська область, Луцький район

РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ПОЛОЖЕННЯ СКЛАД, РОБОЧОЇ ГРУПИ

      

КОЛКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МАНЕВИЦЬКИЙ  РАЙОН ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

29 листопада 2018 року                                                                   №29-13/7

 

Про затвердження Положення та

складу робочої групи з розробки

Стратегічного плану розвитку

Колківської селищної ради

на період до 2023  року.

 

Керуючись ст.ст.17,18,26  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1186 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації  регіональних стратегій розвитку» та від 06.08.2014 року №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»з метою забезпечення стійкого розвитку  соціально-економічного та культурного життя територіальної громади, Колківська селищна рада

в и р і ш и л а:

1.      Започаткувати з 29.11.2018 року процес стратегічного планування розвитку Колківської селищної ради на період до 2023 року із залученням депутатського корпусу і членів виконкому Колківської селищної ради, представників зацікавлених сторін громади і зовнішніх експертів – консультантів Волинського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування».

 

2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку Колківської селищної ради (додаток 1).

 

3. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Колківської селищної ради (додаток 2).

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

          Селищний  голова                                                      О.О.Палінкевич

  

 

 

 

 

Додаток  1

до проекту рішення

№29-13/7 від 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки Стратегічного

плану розвитку Колківської селищної ради на період до 2023 р.

 

І. Загальні положення.

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегічного плану розвитку Колківської селищної ради. Робоча група формується з представників виконавчого комітету, депутатського корпусу сільської ради, бізнесу, громадських, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад робочої групи затверджується рішенням сесії селищної ради. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості. До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

II. Функції.

 Робоча група в процесі діяльності:

 розробляє проект бачення Стратегічного розвитку об'єднаної територіальної громади;

 визначає напрями і пріоритети своєї роботи;

 розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;

 визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади;

 проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;

 проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку громади;

 визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;

 може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади в межах Стратегічного плану;

 організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегічний план;

 узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;

 організовує роботи з підготовки інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану;

 організовує роботу з засобами масової інформації;

 розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів з досягнення довго- і короткострокових цілей;

 організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стратегічного плану;

 формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку ОТГ;

 розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;

 затверджує керівників фокусних груп;

 затверджує теми соціально-психологічних досліджень;

 залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;

 приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на затвердження Колківській селищній раді.

 

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи.

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова робочої групи скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правомочним, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи. За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які беруть участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Робоча група має право:

 отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану в організаціях, установах громади незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;

 проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану;

 проводити роз’яснювальну роботу у громаді з питань розробки і втілення Стратегічного плану в місті та значення його необхідності;

 вносити виконавчому комітету пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану;

 брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку громади;

 розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегічного плану.

 

ІV. Обов’язки /відповідальність/ робочої групи.

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану економічного розвитку громади. Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного плану.

 

Провідний спеціаліст економічного розвитку,

менеджер проектів                                                                                   Т.М. Зінчук

 

 

Додаток  2

до рішення сесії

№29-13/7  від 2018 року

Склад Робочої групи з розроблення проекту стратегії розвитку

Колківської селищної об’єднаної територіальної громади на період

до 2023 року

1.

Палінкевич Олександр Олексійович

голова селищної ради, голова робочої групи

2.

Бобік Тетяна Вячеславівна

заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, заступник робочої групи

3.

Зінчук Тетяна Миколаївна

провідний спеціаліст економічного розвитку,

менеджер проектів, секретар робочої групи

4.

Лотвін Ганна Овксентіївна

секретар селищної ради

5.

Лобода Михайло Володимирович

заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

6.

Величко Євгенія Данилівна

керуючий справами виконавчого комітету селищної ради

7.

Пархомова Олена Сергіївна

спеціаліст І категорії-землевпорядник

8.

Лавришик Наталія Володимирівна

головний-спеціаліст-економіст

9.

Бойко Володимир Сергійович

в.о.старости Годомичівського старостинського округу №2

10.

Мандзюк Тамара Василівна

в.о.старости Боровичівського старостинського округу №1

11.

Махновець Ольга Миколаївна

в.о.старости Четвертянського старостинського округу №5

12.

Регешук Віктор Олексійович

в.о.старости Старосільського старостинського округу №4

13.

Кушнірчук Анатолій Васильович

в.о.старости Рудникиківського старостинського округу №3

14.

Гоцалюк Петро Павлович

експерт з регіонального розвитку Волинського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

15.

Шавук Василь Петрович

голова Годомичівської  громадської організації «Вікторія», директор загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів села Годомичі (за згодою)

16.

Ковальчук Сергій Іванович

начальник Колківського ВУЖКГ

17.

Бричка Анатолій Микитович

завідувач ЗОШ І-ІІ ст.-філії ОЗНВК «Колківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» (за згодою)

18.

Калюх Віктор Петрович

завідувач ЗОШ І-ІІ ст.- філії ОЗНВК «Колківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» (за згодою)

19.

Мартинюк Любов Григорівна

депутат селищної ради

20.

Марчук Валерій Васильович

директор ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Рудники (за згодою)

21.

Гарміда Леся Євгенівна

депутат селищної ради, приватний підприємець (за згодою)

22.

Забощук Ірина Миколаївна

депутат селищної ради, лікар Колківської РЛ (за згодою)

23.

Микитюк Людмила Григорівна

заступник директора Грузятинської ЗОШ І-ІІ ступенів (за згодою)

24.

Ярмолюк Катерина Олександрівна

завідувач Криниченського сільського клубу (за згодою)

25.

Бугайчук Тетяна Іванівна

завідувач ФАП с.Ситниця, депутат селищної ради

26.

Садовий Микола Віталійович

депутат селищної ради, вчитель ОЗНВК «Колківська ЗОШ І_ІІІ ст.-ліцей» (за згодою)

27.

Горбач Тетяна Данилівна

завідувач Семківського сільського клубу (за згодою)

28.

Новак  Леонід Олексійович

начальник відділу освіти Колківської селищної ради

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                                                           О.О.Палінкевич                                                                                                                

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь