Колківська ОТГ
Волинська область, Луцький район

Проект рішення бюджет на 2020

Фото без опису

КОЛКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

      грудня 2019 року                    смт.Колки                                         №                       

Про бюджет об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік

 

  Відповідно до статті  78  Бюджетного кодексу України,пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада вирішила:

 

  1. Визначити на 2020 рік:

      доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 86 667 388 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 86 066 700 грн.,  доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  у сумі 600 688 грн. згідно із додатком 1 цього рішення;

      видатки  бюджету об’єднаної територіальної громади  у сумі 86 667 388грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної  громади  у сумі 85 193 708 грн. та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 1 473 680 грн. згідно із додатком 3 цього рішення;

      профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 872 992 грн. згідно із додатком № 2 цього рішення;

       дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі  872 992 грн. згідно із додатком № 2 цього рішення;

     оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 100 000 грн., що становить 0,12 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної  територіальної громади, визначених цим пунктом;

     резервний фонд селищного бюджет бюджету об’єднаної територіальної громади  у розмірі 50 000 грн., що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, до цього рішення.
  2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

  4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами згідно із додатком  5 до цього рішення.

  5. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію регіональних програм у сумі   3 414 082 грн. згідно із додатком 6 до цього рішення.

  6. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею  64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

  7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду.

  8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади:

  згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

  згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

   згідно з пунктами 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів;

   згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

  згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, селищною радою;

  згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

   згідно з пунктом 12 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 202 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України.

    9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

  оплату праці працівників бюджетних установ;

  нарахування на заробітну плату;

  придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

  забезпечення продуктами харчування;

  оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

  соціальне забезпечення;

  поточні трансферти місцевим бюджетам.

     10. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищному голові у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

     11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   12. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити:

 1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

 2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 3) доступність інформації про бюджету об’єднаної територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

 5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

   13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові:

- вносити зміни до показників бюджету об’єднаної територіальної громади відповідно до змін показників міжбюджетних відносин державного та місцевих бюджетів з бюджетом об’єднаної територіальної громади та вимог інших нормативно-правових актів;

- за погодженням з постійною комісією бюджету об’єднаної територіальної громади з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків, промисловості, підприємництва та сфери послуг перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади;

2) видатків у межах однієї бюджетної, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізацію регіональних програм, що фінансуються з бюджету об’єднаної територіальної громади;

4) об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

   14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

   15. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

   16. Апарату селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

    17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

 

 

Селищний голова                                                                        О.О.Палінкевич

Єфімова 32452

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

ДОДАТОК 5

ДОДАТОК 6

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь