Колківська ОТГ
Волинська область, Луцький район

КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ СИМВОЛІКИ КОЛКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дата: 07.08.2018 15:40
Кількість переглядів: 1248

Фото без опису

 

УКРАЇНА

КОЛКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

МАНЕВИЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

07 серпня 2018 року                              смт. Колки                                       № 188-род  

 

Про оголошення конкурсу                                                                                         на створення офіційної символіки                                                                     Колківської селищної   ради                                              

 

      З метою збереження історичної та культурної спадщини селища Колки, сіл Старосілля, Розничі, Семки, Ситниця, Криничне, Четвертня, Боровичі, Грузятин, Рудники, Мар’янівка, Островки, Новоукраїнка, Калинівка, Годомичі, утвердження звичаїв і традицій  народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

   1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки  Колківської  селищної ради з 15 серпня 2018 року по 15 вересня  2018 року.

   2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Колківської селищної  ради ( додаток  1). 

3.Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Колківської селищної  ради (додаток 2).

 4. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Колківської   селищної  ради .

  5. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на заступника селищного голови Бобік Т.В.

 

 Селищний голова                                                             О.О.Палінкевич

      Бобік 0969036903

 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток  № 1
                                                                          до розпорядження селищного  голови

від 07.08.2018 року №188


 

 

                                                         ПОЛОЖЕННЯ
                       про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
                                        Колківської селищної  ради

 І. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Колківської секлищної  ради  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Колківської селищної ради, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт  тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет   Колківської селищної ради  Маневицького району Волинської  області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 15.08.2018 р. по 15.09.2018 р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 16.09.2018 по 28.09.2018 р;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 29.09.2018  р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 08.10.2018 р.;

5 етап – затвердження   рішенням чергової  сесії Колківської селищної  ради  офіційної символіки .

1.4.    Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням  Колківського селищного голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет  Колківської селищної  ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки  Колківської селищної  ради, а саме:

- створення ескізу герба та прапора  селищної ради;

- створенння ескізу логотипу  селищної ради ;

-  написання  тексту  та музики гімну  селищної  ради.

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Колківської селищної  ради;
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора, гімну ,логотипа ).

 

 ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):
– Прізвище, ім’я, по-батькові;
– Адреса;
– Контактні телефони;
– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.).

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора, логотипу та написання гімну.

Герб  селищної  ради

4.1.1. Ескіз герба Колківської селищної  ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населенних  пунктів  громади , містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Прапор  селищної ради

4.1.3. Ескіз прапора Колківської селищної  ради повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

 Логотип  селищної  ради

 4.1.5.  Ескіз  логотипа  Колківської селищної ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз логотипу  повинен відображати характерні особливості населенних  пунктів  громади , містити знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

4.1.7. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.8.Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін). Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.1.9. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла  та в електронному вигляді або на електронному носії (СD?R диск тощо).

4.1.10. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.1.11. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки  учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 та  в електронному вигляді )

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 та  в електронному вигляді;)

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 та  в електронному вигляді);

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD?R диску )

6. Порядок подачі конкурсних робіт.

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Колківської селищної ради .

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку    kolky.sr@gmail.com  з поміткою у назві теми листа «Герб , прапор, логотип, гімн територіальної громади».

 

 

 

Додаток   2
                                                                          до розпорядження сільського  голови

від  07.08.2018 року №188

 

 

Склад комісії

по визначенню переможців конкурсу на кращу символіку

Колківської селищної ради

 

 

1.Палінкевич О.О., селищний голова – голова комісії.

2.Бобік Т.В. , заступник голови – секретар комісії.

3.Михальчук Н.Ю. юрист – член комісії.

4.Бричка А.М., депутат селищної ради – член комісії.

5.Кушнірчук А.В., в.о.старости – член комісії.

6.Регешук В.О., в.о. старости – член комісії.

7.Махновець  О.М., в.о. старости – член комісії.

8.Бойко В.С., в.о. старости – член комісії.

9.Мандзюк Т.В., в.о. старости – член комісії.

10.Садовий М.В., депутат селищної ради – член комісії

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь